ಗಝಲ್

  • ಉಮರ್ ದೇವರಮನಿ

ತೂತು ಬಿದ್ದ ಹಡಗು ಎಂದೂ ದಡ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಂದೂ ತೂತು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ

ಒಂದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿಯೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪಯಣ
ನೀನು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಾನು ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ

ನಾನು ನೀನು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಒಂದಾಗುವುದೆಂದರೆ ನಾವು ಎರಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಈ ನೀರ ಮೇಲೆಯೂ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗು
ಗುರುತುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಯಣಿಗನಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಹೋಗಲಿ ಸಾಗಲಿ ದೋಣಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ನಡಿಗೆ
ನಾವಿಕ ಸಾಯಬಹುದಿಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here