(ಭಾಗ೨)

  • ಶಿಕ್ರಾನ್ಶರ್ಫುದ್ದೀನ್ ಮನೆಗಾರ್
    ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಮಂಗಳೂರು

ಮತ್ತು ಆ ಅಹಿತ ಹೊಸ್ತಿಲು ಸಾಕ್ಷಿವಹಿಸುವುದು:
ಹೃದಯ ನಡುಗಿಸುವಂತಹ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆ ನುಗ್ಗುವುದು,
ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಮಾಜಗಳು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದು!
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಾಲ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು
ಒಡತಿಯರ ಭ್ರೂಣಗಳು ಸೇವಕಿಯರ ಗರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು!
ಮಹಿಳೆಯರು ನಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಿಕರಿಸುವುದು,
ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು!
ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಆದಾಯಗಳನು ಹೊಂದರೂ,
ದುರಾಸೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು!
“ಇವುಗಳೇ ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು”

ಆ ಹೊತ್ತು ಲಜ್ಜೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೋರಿಸುವುದು:
ರಸ್ತೆ-ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳ ಕಾಪಟ್ಯವುಳ್ಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನು!
ಮತ್ತು ತಲೆ ಬುಡವಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನುಅತ್ಯುಗ್ರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು!
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುವ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ,
ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ, ಕಿರುಕುಳಗಳು, ಶೋಷಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುವುದು!
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರ ದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು,
ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನೈತಿಕ ಅರೆ ನಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ರಷಿಸುವುದು!
ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೂ ಬೆತ್ತಲೆಯಂತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುವುದು!
“ಇವುಗಳೇ ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು”

ಅಹಿಂಸವಾದಿಗಳೇ ಮರೆಯದಿರಿ!
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರುಜುವಾತಿಸಲಾದರೂ,
ಯುದ್ಧಗಳು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು!
ಮಾನವಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಂಚಿತರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗದು,
ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿದ ನದಿಗಳಂತೆ ಹರಿಯುವುದು!
ಹಠಾತ್ಸಾವುಗಳು ಸಮಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ-
ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾದರೂ-
ಸಾಯುವ ಬಯಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುವುದು!
“ಇವುಗಳೇ ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು”

ಸಂಗೀತಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕುವವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾವುದು…
ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳನ್ನುನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು;
ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾರಂಭವಾಗುವುದು…
ಮತ್ತು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರಾಗುವುದು;
“ಇವುಗಳೇ ಆ ಹೊತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು”

ಆಹೊತ್ತು ತನ್ನ ಘೋರ ನೆರಳು ಬೀರುವಮೊದಲು,
ಸಮಯದಲ್ಲಿರುವಕೃಪೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ, ಸಮಯಕುಗ್ಗುವುದು.
‘ವರ್ಷ’ಗಳು’ತಿಂಗಳಿ’ನಂತೆಮತ್ತು’ತಿಂಗಳು’ ‘ವಾರ’ದಂತೆ…
‘ವಾರ’ಗಳು’ದಿನ’ಗಳಂತೆಮತ್ತು’ದಿನ’ಗಳು’ಗಂಟೆ’ಗಳಂತೆ…
ಗಂಟೆ’ಸುಡುವಎಲೆ’ಯಂತೆತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ!
“ಇವುಗಳೇಆ ಹೊತ್ತಿನ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು”

ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು:
ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಬರಿಗಾಲಿನ ಕುರುಬರು
ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು!
ಈ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ದಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಮಣಿಗಳಂತೆ
ಮತ್ತು ದಾರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ದೊಡೆಮಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದಂತೆ,
ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ಹೊತ್ತು
ಅವರತ್ತ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ಆದರೆ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದೆ!
ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ!

1 COMMENT

  1. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಲೇಖನವಿದೆ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here