Wednesday, December 11, 2019

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ

MOST COMMENTED

ಬಿಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನು ಶತಮಾನದ ಹೋರಾಟದ ಹೆಣ್ಣು

ಗುಜರಾತ್ ನರಮೇಧದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದವರೆಷ್ಟೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?ಆದರೆ ಗುಜರಾತ್ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ,ಕಾನುನು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ತಾನನುಭವಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ,ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಪಯಣವನ್ನು ಸವೆಸಿ ಇದೀಗ...

HOT NEWS